Bàn phím tiếng Việt trên mạng

Bạn viết trên Facebook và Twitter "vo de", người ta hiểu "vỡ đê",
nhưng bạn muốn nói "vợ đẻ". Khuyến khích bạn xài bàn phím
Việt Nam khi đánh chữ Việt trên Internet.

Cách dùng :
Bạn không cần phải tải xuống và cài đặt phần mềm, chỉ việc gõ thẳng vào bằng bàn phím trên mạng ở dưới. Bạn có thể sử dụng bàn phím trực tuyến cùng lúc với bàn phím thật. Bàn phím trực tuyến này có ba kiểu, bạn hãy thử cả ba để xem cái nào phù hợp với bạn nhất. Khi bạn muốn gõ chữ hoa, bạn có thể giữ [Shift] trên bàn phím thật, các chữ trên bàn phím trực tuyến sẽ trở thành chữ hoa. Khi viết xong, bạn có thể lưu vào tệp tin hay là sao chép [Ctrl]+[c] & dán [Ctrl]+[v] vào Facebook, Google+, Twitter hoặc email.

Việt Nam

Bản văn của bạn :

Ba kiểu bàn phím : Tất cả các chữ Việt Như ở Việt Nam Như VPSKeys